VRAČILO BLAGA ZA FIZIČNE OSEBE

Kupec (fizična oseba) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca (preko obrazca: Odstop od pogodbe), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Šteje se, da je pravočasno vrnili blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vračilo kupnine bo prejel v roku 14 dneh od prejema vloge o odstopu. Prodajalec si pridržuje pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal na naslov podjetja.

Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, v originalni nepoškodovani embalaži in nespremenjeni količini. Kupec izdelek/-e, ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec lahko naredi ogled in preizkus izdelka/-e v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja, kot bi to storili v fizični trgovini. Če je morda izdelek že začel uporabljati, odgovarja za zmanjšano vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec naročeno blago vrne prodajalcu po pošti, prodajalec priporoča, da se blago pošlje po priporočeni pošti (zaradi sledljivosti paketa) na naslov podjetja:

@ceM@ce, Boštjan Makovec s. p.

Prušnikova ulica 70

1210 Ljubljana Šentvid

Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:

 • po naročilu.

Obrazec za Odstop od pogodbe je na voljo TUKAJ.

VRAČILO BLAGA ZA PRAVNE OSEBE

Pravne osebe, ki želijo račun na podjetje, sprejmejo pogoje poslovanja za pravne osebe. Razlika je v možnostih odstopa od pogodbe. Pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga kot to velja za kupce (fizične osebe).

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam prodajalec omogoča vračilo blaga v okviru garancijskih pogojev.

POMEMBNE INFORMACIJE

PREGLED PREJETEGA BLAGA

Prosimo za upoštevanje naslednjih korakov nemudoma ob prevzemu blaga.

Kupec, ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec (v nadaljevanju: tretja oseba) je dolžan ob prevzemu blaga s strani dostavne službe preveriti, če:

 • je originalna embalaža nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je notranja zaščita nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je naročeno blago nepoškodovano, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je blago v brezhibnem stanju, v primeru odstopanja je obvezna fotografija;
 • so dostavljeni vsi pripadajoči deli;
 • je prejel blago, ki ga je naročil;
 • če so priložena navodila za uporabo (v kolikor je izdelek za sestavljanje in potrebuje navodila za uporabo).

Kupec, ali tretja oseba je dolžan blago preveriti tako, da vzame blago iz škatle, izdelka ni potrebno takoj montirati, pomembno je zgolj, da se preveri, če je izdelek dostavljen s strani dostavne službe brez pomanjkljivosti in z vsemi pripadajočimi deli.

MONTAŽA BLAGA

Večina naših izdelkov iz ponudbe dom in vrt se morajo pred uporabo sestaviti. Svetujemo vam, da pred montažo izdelka, v izogib poškodovanju izdelka zaradi neustrezne montaže, natančno preberete navodila za uporabo. Če niste prepričani, kako izdelek sestaviti vam priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka, ki vam bo pri montaži pomagal.

Pred nakupom izdelka lahko vedno na e-naslov: info@acemace.si zaprosite za navodila za uporabo v PDF obliki.

REKLAMACIJE

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec. V primeru omenjenih pomanjkljivosti nas o tem nemudoma pisno obvestite na reklamacije@acemace.si ali preko obrazca za reklamacije, ki je na voljo TUKAJ.

POŠKODOVANA POŠILJKA PRI DOSTAVI

Ob prejemu paketa je potrebno obvezno preveriti, če so vsi deli iz naročila nepoškodovani. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja lahko kupec škodo prijavi nemudoma tudi kurirju najkasneje pa v roku 7 koledarskih dni dostavni službi. Morebitne poškodbe oz. pomanjkljivosti je potrebno vnesti v zapisnik in ga podpisati skupaj s kurirjem ter kopijo zapisnika v vednost poslati prodajalcu na: reklamacije@acemace.si za hitrejšo rešitev postopka. Kupec ali tretja oseba, mora biti še posebej pozorna na blago, ki je označeno z nalepko steklo ali lomljivo.

OPOZORILO: TRANSPORTNE POŠKODBE NI MOGOČE UVELJAVLJATI BREZ ORIGINALNE EMBALAŽE!

V primeru, da ugotovite, da je paket fizično poškodovan vam predlagamo, da paket fotografirate in ga zavrnete kurirju. Hkrati pa nas o tem pisno obvestite na reklamacije@acemace.si ter nam posredujete fotografije.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Poškodovana pošiljka pri dostavi je na voljo TUKAJ.

DELNA DOSTAVA OZ. NEPOPOLNA POŠILJKA

Pri naročilu večjih izdelkov kot npr.: rastlinjak, paviljon, jedilne garniture itd., lahko pričakujete, da smo vaše naročilo razdelili na več pošiljk in da boste prejeli 2, 3 ali več paketov za vaše naročilo.

Številko/-e za sledenje paketa/-ov najdete spodaj v e-pošti, ki smo vam jo poslalli na vaš e-naslov ob zaključku naročila.

Ob prejemu paketa/-ov je potrebno obvezno preveriti, če ste prejeli vse ustrezne dele iz naročila. V primeru, da ugotovite, da kakšen sestavni del manjka, nas je potrebno o tem nemudoma obvestiti. Prosimo, da izpolnite obrazec: Manjkajoča pošiljka pri dostavi ali nam pišite na reklamacije@acemace.si. V prilogi nam posredujte tudi fotografije prejetega izdelka, originalne embalaže, nalepko s podatki o pošiljatelju in prejemniku.

Če opazite, da v paketu manjka vsebina oz. sestavni deli vas prosimo, da pustite vso prejeto vsebino v paketu, saj dostavna služba morebitno izropanost pošiljke preverja s tehtanjem.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Manjkajoča pošiljka pri dostavi je na voljo TUKAJ.

DOSTAVA NAPAČNE POŠILJKE

V primeru, da ste prejeli blago, ki ga niste naročili, ali pa ste poleg naročenega blaga prejeli tudi izdelek, ki ga niste naročili, nas je potrebno o tem nemudoma obvestiti. Prosimo, da izpolnite obrazec: Napačen izdelek v pošiljki ali nam pišite na reklamacije@acemace.si. V prilogi nam posredujte tudi fotografije prejetega izdelka, originalne embalaže, nalepko s podatki o pošiljatelju in prejemniku, da lahko napako nemudoma uredimo.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Napačen izdelek v pošiljki pri dostavi je na voljo TUKAJ.

STVARNA NAPAKA

O stvarni napaki govorimo,:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu na lastne stroške omogočiti, da stvar pregleda.

Kupec ne more uveljavljati svojih zakonskih pravic z naslova stvarne napake, če so stvarne napake neznatne in ne vplivajo na rabo oz. običajne lastnosti izdelka ter izdelek še vedno lahko uporablja skladno z opisom.

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, lahko:

 • zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);
 • zahteva znižanje kupnine;
 • odstopi od pogodbe.

Če zamenjava izdelka ali odprava napake nista mogoči (nap.: ni izvedljivo, prevelik strošek, ni smiselno, ne bo pravočasno dostavljeno itd.), ima kupec pravico do vrnitve dela plačanega zneska v sorazmerju z napako. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Fotografije izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja dostavljenih izdelkov. Taka odstopanja se ne štejejo za stvarne napake. 

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni od oddaje obrazca za uveljavljanje stvarne napake.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake je na voljo TUKAJ.

GARANCIJA

V kolikor kupljeno blago ne deluje brezhibno oz. nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, izpolnite obrazec za uveljavljanje garancije.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • če izdelek ni bil pravilno skladiščen;
 • če izdelek ni bil pravilno sestavljen v skladu z navodili za uporabo;
 • če se je z izdelkom ravnalo grobo, neustrezno, malomarno;
 • če se je izdelek čistil z neustreznimi čistilnimi sredstvi;
 • če je bil izdelek na prostem in vlažnem prostoru, razen če ni drugače navedeno;
 • če so nastale naključne škode;
 • če je škoda nastala kot posledica višje sile (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.);
 • če je škodo ali spremembo na izdelku povzročil kupec ali tretja oseba;
 • če kupec ali tretja oseba ni upoštevala varnostnih opozoril in navodil za vzdrževanje;
 • če je škodo povzročil vodni kamen;
 • če gre za obrabo obrabljivih delov (npr. baterije, zmogljivost akumulatorja);
 • če gre za običajne obrabe izdelka, kot npr.: praske, ureznine.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni od oddaje obrazca za uveljavljanje garancije.

Obrazec za uveljavljanje garancije je na voljo TUKAJ.