VRAČILO BLAGA ZA FIZIČNE OSEBE

Potrošnik (fizična oseba) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca (preko obrazca: Odstop od pogodbe), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Šteje se, da je pravočasno vrnili blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vračilo kupnine bo prejel v roku 14 dneh od prejema vloge o odstopu. Prodajalec si pridržuje pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal na naslov podjetja.

Potrošnik mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, v originalni nepoškodovani embalaži in nespremenjeni količini. Potrošnik izdelek/-e, ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik lahko naredi ogled in preizkus izdelka/-e v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja, kot bi to storili v fizični trgovini. Če je morda izdelek že začel uporabljati, odgovarja za zmanjšano vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik naročeno blago vrne prodajalcu po pošti, prodajalec priporoča, da se blago pošlje po priporočeni pošti (zaradi sledljivosti paketa) na naslov podjetja:

@ceM@ce, Boštjan Makovec s. p.

Prušnikova ulica 70

1210 Ljubljana Šentvid

Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:

 • po naročilu.

Obrazec za Odstop od pogodbe je na voljo TUKAJ.

VRAČILO BLAGA ZA PRAVNE OSEBE

Pravne osebe, ki želijo račun na podjetje, sprejmejo pogoje poslovanja za pravne osebe. Razlika je v možnostih odstopa od pogodbe. Pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga kot to velja za kupce (fizične osebe).

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam prodajalec omogoča vračilo blaga v okviru garancijskih pogojev.

POMEMBNE INFORMACIJE

PREGLED PREJETEGA BLAGA

Prosimo za upoštevanje naslednjih korakov nemudoma ob prevzemu blaga.

Potrošnik, ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik (v nadaljevanju: tretja oseba) je dolžan ob prevzemu blaga s strani dostavne službe preveriti, če:

 • je originalna embalaža nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je notranja zaščita nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je naročeno blago nepoškodovano, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
 • je blago v brezhibnem stanju, v primeru odstopanja je obvezna fotografija;
 • so dostavljeni vsi pripadajoči deli;
 • je prejeli blago, ki ga je naročil;
 • se sledilna številka paketa ujema s poslano sledilno številko, ki jo je prodajalec poslal na e-naslov kupca.
 • če so priložena navodila za uporabo.

Potrošnik, ali tretja oseba je dolžan blago preveriti tako, da vzame blago iz škatle, izdelka ni potrebno takoj montirati, pomembno je zgolj preveriti, če je izdelek dostavljen s strani dostavne službe brez pomanjkljivosti in z vsemi pripadajočimi deli.

MONTAŽA BLAGA

Večina naših izdelkov iz ponudbe dom in vrt se morajo pred uporabo sestaviti. Svetujemo vam, da pred montažo izdelka, v izogib poškodovanju izdelka zaradi neustrezne montaže, natančno preberete navodila za uporabo. Če niste prepričani, kako izdelek sestaviti vam priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka, ki vam bo pri montaži pomagal.

Pred nakupom izdelka lahko vedno na e-naslov: info@acemace.si zaprosite za navodila za uporabo v PDF obliki.

REKLAMACIJE

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik. V primeru omenjenih pomanjkljivosti nas o tem nemudoma pisno obvestite na reklamacije@acemace.si ali preko obrazca za reklamacije, ki je na voljo TUKAJ.

POŠKODOVANA POŠILJKA PRI DOSTAVI

Ob prejemu paketa je potrebno obvezno preveriti, če so vsi deli iz naročila nepoškodovani. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja lahko potrošnik škodo prijavi nemudoma tudi kurirju najkasneje pa v roku 7 koledarskih dni dostavni službi. Morebitne poškodbe oz. pomanjkljivosti je potrebno vnesti v zapisnik in ga podpisati skupaj s kurirjem ter kopijo zapisnika v vednost poslati prodajalcu na: reklamacije@acemace.si za hitrejšo rešitev postopka. Potrošnik ali tretja oseba, mora biti še posebej pozorna na blago, ki je označeno z nalepko steklo ali lomljivo.

OPOZORILO: TRANSPORTNE POŠKODBE NI MOGOČE UVELJAVLJATI BREZ ORIGINALNE EMBALAŽE!

V primeru, da ugotovite, da je paket fizično poškodovan vam predlagamo, da paket fotografirate in ga zavrnete kurirju. Hkrati pa nas o tem pisno obvestite na reklamacije@acemace.si ter nam posredujete fotografije.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Poškodovana pošiljka pri dostavi je na voljo TUKAJ.

DELNA DOSTAVA OZ. NEPOPOLNA POŠILJKA

Pri naročilu večjih izdelkov kot npr.: rastlinjak, paviljon, jedilne garniture itd., lahko pričakujete, da smo vaše naročilo razdelili na več pošiljk in da boste prejeli 2, 3 ali več paketov za vaše naročilo.

Številko/-e za sledenje paketa/-ov najdete spodaj v e-pošti, ki smo vam jo poslalli na vaš e-naslov ob zaključku naročila.

Ob prejemu paketa/-ov je potrebno obvezno preveriti, če ste prejeli vse ustrezne dele iz naročila. V primeru, da ugotovite, da kakšen sestavni del manjka, nas je potrebno o tem nemudoma obvestiti. Prosimo, da izpolnite obrazec: Manjkajoča pošiljka pri dostavi ali nam pišite na reklamacije@acemace.si. V prilogi nam posredujte tudi fotografije prejetega izdelka, originalne embalaže, nalepko s podatki o pošiljatelju in prejemniku.

Če opazite, da v paketu manjka vsebina oz. sestavni deli vas prosimo, da pustite vso prejeto vsebino v paketu, saj dostavna služba morebitno izropanost pošiljke preverja s tehtanjem.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Manjkajoča pošiljka pri dostavi je na voljo TUKAJ.

DOSTAVA NAPAČNE POŠILJKE

V primeru, da ste prejeli blago, ki ga niste naročili, ali pa ste poleg naročenega blaga prejeli tudi izdelek, ki ga niste naročili, nas je potrebno o tem nemudoma obvestiti. Prosimo, da izpolnite obrazec: Napačen izdelek v pošiljki ali nam pišite na reklamacije@acemace.si. V prilogi nam posredujte tudi fotografije prejetega izdelka, originalne embalaže, nalepko s podatki o pošiljatelju in prejemniku, da lahko napako nemudoma uredimo.

OPOZORILO: Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni. Potrudili se bomo poiskati in vam ponuditi najboljšo rešitev za odpravo reklamacije.

Obrazec Napačen izdelek v pošiljki pri dostavi je na voljo TUKAJ.

NESKLADNOST BLAGA

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko ga pisno obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Potrošnik lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

–        je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

–        izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Blago je neskladno:

 • če ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,
 • če ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,
 • če ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,
 • če ni posodoljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, če:

 • ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,
 • ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,
 • ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
  • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
  • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

–        ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali

–        dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali

–        v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

–        je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter

–        razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, od dneva prejema blaga.

Fotografije izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja dostavljenih izdelkov. Taka odstopanja se ne štejejo za stvarne napake. 

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni od oddaje obrazca za uveljavljanje stvarne napake.

Obrazec za prijavo neskladnosti blaga je na voljo TUKAJ.

GARANCIJA

V kolikor kupljeno blago ne deluje brezhibno oz. nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, izpolnite obrazec za uveljavljanje garancije.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • če izdelek ni bil pravilno skladiščen;
 • če izdelek ni bil pravilno sestavljen v skladu z navodili za uporabo;
 • če se je z izdelkom ravnalo grobo, neustrezno, malomarno;
 • če se je izdelek čistil z neustreznimi čistilnimi sredstvi;
 • če je bil izdelek na prostem in vlažnem prostoru, razen če ni drugače navedeno;
 • če so nastale naključne škode;
 • če je škoda nastala kot posledica višje sile (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.);
 • če je škodo ali spremembo na izdelku povzročil potrošnik ali tretja oseba;
 • če potrošnik ali tretja oseba ni upoštevala varnostnih opozoril in navodil za vzdrževanje;
 • če je škodo povzročil vodni kamen;
 • če gre za obrabo obrabljivih delov (npr. baterije, zmogljivost akumulatorja);
 • če gre za običajne obrabe izdelka, kot npr.: praske, ureznine.

Naša reklamacijska služba vam bo na vaš e-naslov poslala nadaljnja navodila oz. postopek za razrešitev reklamacije. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času, običajno v roku 2 delovnih dni od oddaje obrazca za uveljavljanje garancije.

Obrazec za uveljavljanje garancije je na voljo TUKAJ.