Varnostna opozorila in ukrepi

OPOZORILO ZA PRIPOMOČKE ZA NOŠENJE (NOSILKE, TRAKOVE IN
SLINGE Z OBROČKI)

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA NOŠENJE. NAVODILA SHRANITE, MORDA JIH BOSTE ŽELELI PONOVNO PREBRATI!

Izdelek pred vsako uporabo vedno preverite. Prepričajte se, da nima odprtih šivov, da ni strgan in da nima napake blaga.

Otrok mora biti v pripomočku za nošenje vedno z obrazom obrnjen proti nosilcu, prav tako morate zagotoviti, da se nogice otroka nahajajo v primernem položaju za nošenje.

Zagotovite, da bo otrok imel proste dihalne poti (usta in nos). Pri nedonošenčkih, otrocih, ki imajo težave z dihanjem in otrocih pod 4. meseci obstaja večje tveganje zadušitve.

Vedno preverite, da se brada otroka ne nahaja na njegovih prsih, saj je tako oteženo dihanje in lahko pride do zadušitve.

Pomembno je, da otroka v pripomočku za nošenje vedno lepo podprete in je pravilno nameščen, da ne more pasti iz pripomočka za nošenje.

Če imate motnje z ravnotežjem, ovirano gibljivostjo ali pa če uporabljate zdravila, ki vplivajo na vaše ravnotežje, ne uporabljajte pripomočka za nošenje.

Pripomočka za nošenje ne uporabljajte med kuhanjem in čiščenjem zaradi povečanega tveganja stika z vročimi površinami ali kemičnimi sredstvi.

Nikoli ne uporabljajte pripomočka za nošenje med vožnjo z avtomobilom ali motorjem.

Pripomočka za nošenje nikoli ne odpirajte preden otroka ne odložite na varno podlogo. Pripomoček ni namenjena za uporabo pri športnih aktivnostih kot so npr.: vožnji s kolesom, teku, plavanju, smučanju itd..

Pozor: Če se nagnete naprej bodite vedno pozorni, da z eno roko držite otrokovo glavico, prav tako vedno počepnite.

Vedite, da lahko otrok, če ni pravilno nameščen v pripomočku za nošenje, pri hitrejšem gibanju pade iz njega.

Vedno preverite, da je vozel pri traku lepo in čvrsto zavezan in/ali da so zaponke in paščki varno zaprti.

Nikoli ne pustite otroka samega v pripomočku za nošenje, ko ga ne nosite.

Pri hoji je lahko vaše ravnotežje zaradi vašega in otrokovega gibanja nekoliko zmanjšano.

Ko pripomoček za nošenje ni v uporabi ga vedno hranite izven dosega otrok.

PADEC IZ PRIPOMOČKA ZA NOŠENJE IN TVEGANJE ZADUŠITVE

Varnostna opozorila in ukrepi

OTROK LAHKO PADE IZ PRIPOMOČKA ZA NOŠENJE: Dojenčki ali malčki lahko padejo iz pripomočka za nošenje.

  • Bodite previdni pri hoji, še posebej pa pri nagibanju naprej, kjer vedno počepnete, z eno roko pa držite otrokovo glavico.
  • Blago pripomočka za nošenje namestite od kolena do kolena.
  • Vedno preverite, da je vozel pri traku lepo in čvrsto zavezan in/ali da so zaponke in paščki pri nosilki varno zaprti.

TVEGANJE ZADUŠITVE: V primeru, da so dihalne poti otroka zaprte se lahko dojenčki pod 4. meseci zadušijo, če je njihov obraz pritisnjen na vaše telo. Pri nedonošenčkih in dojenčkih, ki imajo težave z dihanjem, je tveganje zadušitve večje.

  • Vedno preverite, da ima otrok proste dihalne poti (usta in nos).
  • Preverite, da otrokova brada ni na njegovih prsih.
  • Usta in nos otroka naj ne bodo potisnjeni na telo nosilca.
  • Otroka nikoli ne zavežite premočno na svoje telo.
  • Otroku omogočite dovolj prostora, da lahko obrača svojo glavico.

OPOZORILA IN VARNOSTI UKREPI OB UPORABI IGRAČ

V skladu s Uredbo o varnosti igrač morajo proizvajalci na igračah po potrebi označiti vsa splošna ali posebna varnostna opozorila ter navodila za uporabo. Opozorila, ki vplivajo na odločitev o nakupu igrač, morajo biti potrošniku vidna pred nakupom. To velja tudi za izdelke, ki se prodajajo preko spletne trgovine.

DEL A: SPLOŠNA OPOZORILA

Kupljene izdelke uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe

Igrače, ki se ponujajo na trgu, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in pri uporabi nikakor ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja potrošnikov ter ostalih. Navedena priporočena starost otroka za posamezno igračo in opozorila je podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s.p. pridobilo s strani proizvajalca izdelka/-ov. Določeno priporočeno starost posamezne igrače proizvajalec določi na podlagi zahtev Uredbe o varnosti igrač, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi. Navedena priporočena starost naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju igrač je treba upoštevati okoliščine, spoznati otroka in njegova močna ter šibka področja ter na podlagi tega poiskati igračo, ki bi razvoj na posameznem področju spodbudila. Otroci se različno razvijajo, zato vse igrače določene starostne skupine niso zanimive vsem otrokom priporočene starostne skupine.

Varnostni napotki in opozorila

Pred nakupom izdelka upoštevajte priporočeno najmanjšo oz. najvišjo starost potrošnika, najmanjšo oz. največjo dovoljeno obremenitev izdelka, kakor tudi spretnosti, ki so potrebne za varno in pravilno uporabo izdelka. Prosimo, upoštevajte tudi sledeča opozorila in varnostne napotke.

DEL B: VARNOSTNA OPOZORILA PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH IGRAČ

1. Igrače, ki niso namenjene za otroke mlajše od 36 mesecev oz. 3 let

Nekatere igrače zaradi svoje vsebine, oblike in uporabnosti niso primerne oziroma so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom:

“OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.” Ali “Ni primerno za otroke mlajše od treh let.”

Ali pa je opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Varnostna opozorila in ukrepi

2. Igrače za prostočasne aktivnosti

Pojasnilo: Igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti.

Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno sledeče opozorilo:

“OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.”

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). Redno preverjajte varnostne  in osnovne dele in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte, v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prevrnitve ali nastanek drugih poškodb potrošnika. Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino za namestitev igrače.

3. Funkcionalne igrače

Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.”

OPOZORILO! Da se izognete tveganjem v povezavi s pakiranjem (dodatki, plastični ovoji, ustnik za napihovanje, orodje za montažo izdelka.itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrače. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba.

“OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve.”

OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi.

Poleg tega so te igrače opremljene z navodili o delovanju in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih potrošnik mora upoštevati, z opozorilom, da njihovo neupoštevanje lahko potrošnika izpostavi nevarnostim (treba jih je navesti), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Prav tako se navede, da je igračo treba shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

4. Kemijske igrače

Pod terminom „kemijska igrača“ podrazumemo igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi ali zmesmi. Navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih potrošnik mora upoštevati, da se izogne nevarnostim, je treba na kratko opredeliti glede na vrsto igrače. Za kemijske igrače veljajo naslednje igrače: kompleti za kemijo, miniaturne delavnice za keramiko, kompleti za vlivanje v plastično maso, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije. Na kemijskih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od (*starost določi proizvajalec) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.”

5. Kotalke, rolerji, drsalke, deske, skiroji, poganjalci, tricikli, kolesa, čelade, ki se prodajajo kot igrače za otroke

Ko se zgoraj navedeni izdelki prodajajo kot igrače za otroke, mora biti na njih navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.”

Poleg tega morajo navodila za uporabo vključevati opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe potrošnika ali tretje osebe. Pomembno je navesti tudi priporočljivo zaščitno opremo kot je npr.: čelada, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.).

OPOZORILO! Čelade otroci ne smejo uporabljati pri plezanju ali drugih aktivnostih.

V primeru, da obstaja nevarnost, da bi se otrok zadušili in/ali obesili oziroma zapletel s čelado.

6. Vodne igrače

Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.”

7. Igrače v živilih

Na igračah v živilu ali združenih z živilom mora biti navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.”

8. Imitacije zaščitnih mask in čelad

Na imitacijah zaščitnih mask in čelad mora biti navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Ta igrača ne zagotavlja zaščite.”

9. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Te igrače morajo biti trajno označene z naslednjim opozorilom, ki mora biti tudi na embalaži:

“OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.”

10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščice oz. bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase.

Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki vsebujejo dišavne snovi mora biti navedeno naslednje opozorilo:

“OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.”