Tečaji nemščine za otroke in vrtce

Tečaji nemščine za otroke in vrtce

PROGRAM TENCIMENCI – PLESNO-GIBALNE URICE V NEMŠČINI

V programu TENCIMENCI-PLESNO-GIBALNE URICE V NEMŠČINI je zajeta skupina predšolskih otrok od 3. do 6. leta starosti, ki se učijo knjižno nemščino primarno ob petju nemških pesmic, plesanju in igranju različnih igric z lastno izdelanimi didaktičnimi pripomočki. Program se izvaja 1 x tedensko po 1 pedagoško uro.

Profesorica nemščine večino časa govori v izvirni nemščini. Otroci bodo na ta način spoznali nemški jezik kot so spoznali svoj materni jezik intuitivno in brez naglasa. Spoznavanje nemškega jezika jim bo zagotovo v pomoč v šoli in kasneje v karieri. Predšolski otroci v tej starostni skupini se najlažje naučijo novih stvari in tudi tujega jezika ob petju in plesanju oz. ob zabavanju. Iz tukaj izhaja tudi ime programa TENCI – iz besede tanzen = plesati in ENCI – iz besede Enzyklopädie = enciklopedija. Črka M na sredini obeh besed pa simbolizira ime podjetja @ceM@ce.

V @ceM@ce-u smo prepričani, da »za začetek učenja tujega jezika ni nikoli prezgodaj, lahko je zgolj prepozno«.

CENIK

TERMINI IN LOKACIJE