Tečaj nemščine za otroke

PROGRAM TENCIMENCI – OD 4. DO 10. LETA STAROSTI

Program TENCIMENCI-PLESNO-GIBALNE URICE V NEMŠČINI je razvit za zgodnje učenje nemškega jezika za otroke. Otroci se učijo knjižno nemščino primarno ob petju nemških pesmic, plesanju in igranju različnih igric z lastno izdelanimi didaktičnimi pripomočki.

Vpis je možen skozi celo leto. Program se izvaja 1 x tedensko po 1 pedagoško uro.

Tečaj nemščine za otroke

Otroci svoje znanje staršem predstavijo na zaključnem nastopu, ki se izvede po zaključenem programu. Po uspešnem nastopu pridobijo pohvalo za uspešno zaključen program TENCIMENCI.

Profesorica nemščine večino časa govori v izvirni nemščini. Otroci bodo na ta način spoznali nemški jezik kot so spoznali svoj materni jezik intuitivno in brez naglasa. Spoznavanje nemškega jezika jim bo zagotovo v pomoč v šoli in kasneje v karieri. Predšolski otroci v tej starostni skupini se najlažje naučijo novih stvari in tudi tujega jezika ob petju in plesanju oz. ob zabavanju. Iz tukaj izhaja tudi ime programa TENCI – iz besede tanzen = plesati in ENCI – iz besede Enzyklopädie = enciklopedija. Črka M na sredini obeh besed pa simbolizira ime podjetja @ceM@ce.

CENIK

LOKACIJA