Splošni pogoji poslovanja za nakup

PREKO SPLETNE TRGOVINE ACEMACE.SI

(»Splošni pogoji podjetja @ceM@ce«)

Veljavni od 14.01.2018

1. Splošni pogoji poslovanja

a) Splošni pogoji poslovanja veljajo in se uporabljajo za izvedbo nakupa izdelkov preko spletne strani acemace.si, ki jih ponuja podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s.p. (v nadaljevanju podjetje), ti splošni pogoji poslovanja veljajo vedno, razen, če se podjetje in fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju uporabnik, v pravilniku uporabljena moška oblika samostalnika, ki je uporabljena kot nevtralna za moški in ženski spol) v pisni obliki dogovorita za upoštevanje drugačnih pravil poslovanja.

b) Pri oddaji naročila na spletni strani podjetja, po e-pošti ali telefonu, se smatra, da je uporabnik prebral splošne pogoje poslovanja podjetja in, da se z njimi v celoti strinja.

c) Spletna stran in spletna trgovina podjetja je informacijski sistem za uporabnika, ki je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov.

d) Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki preko spletnega brskalnika dostopa do spletne strani oz. trgovine podjetja in opravlja naročilo oz. nakup izdelkov.

e) Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletno mesto ustvari med obiskom in na ta način se omogoči spremljanje obiskanost spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, kjer so shranjene nastavitve za spletno mesto in podatki o profilu. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. S pomočjo piškotkov se zagotovi hitrejša in enostavnejša interakcija med uporabnikom in spletno stranjo.

2. Pogoji uporabe spletne strani

a) Nakup izdelkov preko spletne strani podjetja, smejo opravljati zgolj osebe, ki so stare 18 ali več let.

b) Uporabnik spletne trgovine potrjuje, da je v celoti seznanjen z besedilom o Splošnih pogojih poslovanja podjetja ter se z njim strinja.

c) Spletna stran oz. trgovina podjetja in vse objavljene vsebine so last podjetja, ki je prav tako imetnik vseh pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi.

d) Logotip podjetja, ki je objavljen na spletni strani, je last podjetja, ki je hkrati imetnik vseh pravic za njegovo uporabo in razpolaganje z njim. Uporabnik logotipa podjetja ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena podjetja.

3. Naročanje izdelkov

a) Naročanje izdelkov preko spletne strani podjetja je možno 24 ur na dan ter vse dni v letu, razen, če pride do okvare oz. napake pri delovanju in je onemogočen dostop do spletne strani ali če je potrebno izvesti vzdrževanje ali posodobitev vsebine spletne strani.

b) Uporabnik pri naročilu izdelka/-ov preko spletne trgovine vnese svoje osebne podatke, da lahko nadaljuje z naročilom, vendar vnos podatkov ni pogojen z registracijo v spletnem portalu.

c) Uporabnik izbire oz. naroči izdelek, ki mu je na voljo v spletni trgovini, z izbiro možnosti »dodaj v košarico«. Izbrani izdelek se doda v košarico, ki jo uporabnik lahko kadarkoli preveri in po potrebi naredi popravek količine izdelka/-ov in/ali ga/jih odstrani iz seznama. Ko uporabnik konča z nakupom, izbere možnost “košarica” in nato s klikom na gumb »naprej« v naslednjem koraku opravi celoten nakup. Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo, da je bilo naročilo poslano prodajalcu na elektronski naslov, ki ga je uporabnik navedel v kontaktnem obrazcu. V obvestilu je/so naveden/-i izdelek/-i in količina/-e, ki jo/jih je uporabnik izbral. Če se uporabnik registrira so mu podatki o vsebini naročila vedno dostopni v spletni trgovini v rubriki »Moj račun«.

d) Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo uporabnika po elektronski pošti.

e) Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema izdelka podjetju pisno sporoči, da odstopa od sklenjene pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Uporabnik lahko svojo odločitev sporoči pisno na naslov podjetja @ceM@ce, Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid ali po elektronski pošti na naslov info@acemace.si. V primeru odstopa od pogodbe je dolžan uporabnik vrniti izdelek v originalni embalaži, nepoškodovan, nerabljen in količinsko nespremenjen na naslov podjetja v roku tridesetih (30) dni od sporočila.

4. Valuta in način plačila

a) Vse cene so navedene v EUR in vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

b) Podjetje uporabnikom zagotavlja naslednje načine plačila:

Plačilo z gotovino ob povzetju pošiljke (pri plačilu po povzetju kupec naročeno blago prejeme na dom, vrednost naročenega blaga skupaj s pavšalnimi stroški pošiljanja v vrednosti 3,70 € za paket do 69,99 € plača poštarju oz. dostavljavcu. Pri paketih nad vključno 70,00 € je poštnina brezplačna in se kupcu zaračuna samo vrednost naročenega blaga.

OPOZORILO: Pri plačilu po povzetju vam Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna provizijo za odkupnino in manipulativne stroške, veljavni cenik Pošte Slovenije najdete TUKAJ

V izogib dodatnim stroškom pošiljanja vam priporočamo plačilo po predračunu.

Plačilo po predračunu nakazilo na TRR podjetja (predračun pošlje podjetje po elektronski pošti na naslov, ki ste nam ga zaupali. Račun se kreira avtomatično, vendar vam ga bomo posredovali po zaključeni obdelavi naročila. Po prejetju celotnega zneska na naš TRR, vam bomo blago neposredno posredovali na vaš želeni naslov. V primeru delnega vplačila, ostane blago do nadaljnjega v lasti podjetja @ceM@ce).

c) Račun lahko prejeme plačnik računa in ne prejemnik blaga, če je pri naročilu izdelka navedel drugi naslov.

d) Uporabnik je dolžan naročeni izdelek ob prevzemu natančno pregledati. V primeru, da ugotovite, da je pošiljka fizično poškodovana pri Pošti Slovenije izpolnite Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi in na podlagi katerega se vloži zahtevek za odškodnino.

5. Garancija

a) Podjetje jamči za kakovost izdelkov v zakonitem roku, ki začne veljati z vročitvijo izdelka uporabniku pod pogojem, da je uporabnik upošteval navodila za uporabo in/ali vzdrževanje izdelka, ki so navedena v navodilu za uporabo izdelka in so predloženi v originalni embalaži izdelka.

6. Reklamacija stvarnih napak

a) Uporabnik lahko reklamacijo iz naslova stvarnih napak uveljavlja v skladu z veljavno zakonodajo RS.

O stvarni napaki govorimo, če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali če se uporabniku ne izroči izdelek, ki se ujema z modelom, ki ga je naročil;

b) Uporabnik lahko stvarno napako uveljavi s pošiljanjem natančnega opisa o morebitni stvarni napaki na elektronski naslov podjetja info@acemace.si v roku 2 mesecev, hkrati pa mora uporabnik poslati izdelek v zakonsko določenem roku na naslov podjetja. Pogoj za uveljavljene jamstva za stvarne napake je račun, originalna embalaža in da napaka oz. vzrok obstaja že ob nakupu. Podjetje je dolžno uporabniku v roku 8 dni podati pisni odgovor oz. ugoditi njegovemu zahtevku.

c) Uporabnik, ki je pravilno obvestil podjetje o stvarni napaki, ima pravico od podjetja zahtevati, da:
– odpravi napako na izdelku ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
– vrne plačani znesek.

7. Strošek poštnine in dobavni roki

a) Strošek poštnine in obdelave naročenega blaga je enoten za celotno Slovenijo in sicer znaša pavšal 3,70 € za vsa naročila pod 69,99 €. Za vsa naročila nad 70,00 € je poštnina brezplačna za celotno Slovenijo. Pošiljanje blaga se izvaja preko Pošte Slovenije.

b) Stroški poštnine za tujino so odvisni od države. Brezplačno poštnino ne ponujamo za tujino.

c) Za naročeno blago je dobavni rok, če je blago na zalogi pri proizvajalcu 10 delovnih dni od prejema naročila, v obratnem primeru stopimo v stik z vami in vam sporočimo čas dobavnega roka za naročeno blago. Če se z dobavnim rokom ne strinjate lahko naročilo prekličete.

d) Za naročeno blago je dobavni rok za tujino za vse EU države, če je blago na zalogi pri proizvajalcu 15 delovnih dni od prejema naročila, v obratnem primeru stopimo v stik z vami in vam sporočimo čas dobavnega roka za naročeno blago. Če se z dobavnim rokom ne strinjate lahko naročilo prekličete. Za ZDA in Kanado je dobavni rok 25 delovnih dni od prejema naročila.

e) V ZDA in Kanado pošiljamo samo izdelke Alexa.

8. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje oz. trgovina www.acemace.si se zavezuje k varovanju in skrbnem hranjenju vseh pridobljenih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletne strani oz. trgovine www.acemace.si , bodo uporabljeni izključno za pošiljanje izdelkov in novih oz. akcijskih ponudb, če se kupec s tem izrecno strinja.

Poleg upravljavca za varstvo vaših osebnih podatkov podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s.p., Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid:

a) Osebne podatke v njegovem imenu obdelujejo tudi zunanji partnerji podjetja, kot so proizvajalci izdelkov, katere ponuja podjetje @ceM@ce v svoji spletni trgovini za namen obdelave naročila in pošiljanja izdelka/-ov, na naslov kupca. Vsi upravljavci so zakonsko zavezani skladnosti z GDPR.

b) Prevozniki kot so: Pošta Slovenije in DHL.

c) Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v Zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

d) Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije. Vaše osebne podatke ne obdelujemo za druge namene ter jih ne posredujemo drugim tretjim osebam.

9. Končne določbe

a) Podjetje si pridružuje pravico v skladu s svojo odločitvijo kadarkoli spremeniti te splošne pogoje, brez predhodnega obvestila. Podjetje bo vse spremembe integriralo v Splošnih pogojih poslovanja podjetja.  

10. Reševanje morebitnih sporov

a) V primeru morebitnih sporov, ki bi lahko nastali v povezavi z uporabo spletne trgovine med podjetjem in uporabnikom, se bosta stranki poskusili dogovoriti in rešiti spor sporazumno. V kolikor se ne bosta mogle dogovoriti, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Podatki podjetja

@ceM@ce, Boštjan Makovec s.p.

Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid

GSM: +386 51 631 383

E-naslov: info@acemace.si

TRR: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)  

Davčna številka: 28983068

Matična številka: 8064555000

Nismo davčni zavezanci.