Splošni pogoji poslovanja za izvedbo izobraževanja

O NOŠENJU OTROK V NOSILKI ALI TRAKU

(»Splošni pogoji podjetja @ceM@ce«)

Veljavni od 14.01.2018

1. Splošni pogoji poslovanja

a) Splošni pogoji poslovanja veljajo in se uporabljajo za storitev izobraževanje o zdravem in pravilnem nošenju otrok v nosilki ali traku, ki jih ponuja podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s.p. (v nadaljevanju podjetje), ti splošni pogoji poslovanja veljajo vedno, razen, če se podjetje in fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju udeleženec, v pravilniku uporabljena moška oblika samostalnika, ki je uporabljena kot nevtralna za moški in ženski spol) v pisni obliki dogovorita za upoštevanje drugačnih pravil poslovanja.

b) Pri oddaji naročila na spletni strani podjetja, po e-pošti ali telefonu, se smatra, da je udeleženec prebral splošne pogoje poslovanja podjetja in da se z njimi v celoti strinja.

2. Število udeležencev na izobraževanju o zdravem in pravilnem nošenju otrok v nosilki ali traku

a) Cena izobraževanja znaša 79,00 EUR na osebo, velja za minimalno 2 udeleženca in obsega enourno izobraževanje oz. 60 min.. Vsakih naslednjih 30 min. se udeležencu zaračuna dodatnih 25 EUR.

b) Pridržujemo si pravico, da se izobraževanje odpove, v kolikor je število udeležencev v skupini premajhno oziroma, da se v dogovoru in s strinjanjem udeležencev izobraževanje prestavi na drugi termin.

c) V kolikor se izobraževanje odpove, je udeleženec upravičen do povrnitve celotnega vplačanega zneska.

3. Preklic rezervacije izobraževanja o zdravem in pravilnem nošenju otrok v nosilki ali traku

a) Udeleženec lahko prekliče rezervacijo izobraževanja, na katero se je že prijavil, vendar samo pisno s pošiljanjem e-sporočila na info@acemace.si, ali preko sms-a na GSM: 051/631-383.

b) V primeru, da udeleženec odpove izobraževanje, na katero se je že prijavil se mu zaračuna sorazmerni del izobraževanja, ki je odvisen od roka odpovedi izobraževanja, kot je opredeljeno v točki c in d.

c) Odpoved 72 ur in več pred začetkom izobraževanja je brezplačno.

d) Odpoved 48 ur pred začetkom izobraževanja znaša 50% cene izobraževanja

4. Plačilni pogoji

a) Plačilo izobraževanja o pravilnem in zdravem nošenju otrok se poravna pred začetkom izobraževanja v celoti.

b) Plačilo izobraževanja je možno z nakazilom na:

@ceM@ce, Boštjan Makovec s.p.

Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid

TRR: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)  

Davčna številka: 28983068

c) Gotovinsko plačevanje pred začetkom izobraževanja.

5. Reklamacije storitev

a) Reklamacije glede izvede storitev upoštevamo v roku 8. dni po opravljeni storitvi. Pisno obrazložitev je potrebno poslati po priporočeni pošti na sedež podjetja ali po e-pošti. Podati je potrebno popolne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva) udeleženca. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

b) Udeleženci se morajo pred začetkom izobraževanja pozanimati o poteku in vsebini izobraževanja o pravilnem in zdravem nošenju otrok. Neutemeljenih pritožb ne upoštevamo.

c) Vse pridobljene podatke o udeležencih varujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

6. Podatki podjetja

@ceM@ce, Boštjan Makovec s.p.

Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid

GSM: +386 51 631 383

E-naslov: info@acemace.si

TRR: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)  

Davčna številka: 28983068

Matična številka: 8064555000

Nismo davčni zavezanci.