Nemščina za otroke – Abeceda

Nemščina za otroke - Abeceda

Nemška abeceda je sestavljena iz 26 osnovnih črk. Osnovne črke delimo na samoglasnike (a, e, i, o, u) tri Umlaute oz. s preglasom ä, ö, ü in soglasnike (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z) prav tako ima posebno črko t.i. ostri S oz. ß.

Nemščina za otroke - Abeceda

PRIJAVNI OBRAZEC ZA VRTCE

PRIJAVNI OBRAZEC ZA OTROKE

Dodaj odgovor