Informacije o tečajih nemščine

POTEK TEČAJEV NEMŠČINE ZA OTROKE IN VRTCE

Program TENCIMENCI – Plesno-gibalne urice v nemščini za predšolske otroke in vrtce, se izvaja 1x tedensko in obsega 30 šolskih ur (1 šolska ura = 45 min.). Poučevanje poteka skozi celo šolsko leto od oktobra do maja.

Predšolski otroci svoje znanje staršem predstavijo na zaključnem nastopu, ki se izvede konec šolskega leta. Po uspešnem nastopu pridobijo pohvalo za uspešno zaključen program TENCIMENCI.

Program @ce-DEAL za podjetja vsebino programa prilagodimo za vsako podjetje individualno po meri, pri čemer upoštevamo potrebe, želje, panogo in strokovno terminologijo, ki jo določeno podjetje najbolj potrebuje v svoji panogi in pri komunikaciji s poslovnimi partnerji.

Po zaključeni stopnji zaposleni v podjetju opravijo ustni in pisni test z namenom testiranja pridobljenega znanja. Po uspešno opravljenem testu zaposleni pridobijo potrdilo o uspešno zaključenem nivoju, ki ga izstavi podjetje @ceM@ce. Predavanja in testiranja bo vodila izkušena profesorica nemškega jezika s književnostjo.