Informacije o tečajih nemščine

POTEK TEČAJEV NEMŠČINE ZA VRTCE IN POSLOVNE STRANKE

Program TENCIMENCI za predšolske otroke in vrtce, se izvaja 1x tedensko in obsega 30 šolskih ur (1 šolska ura = 45 min.). Program TENCIMENCI zajema dve enoti, poučevanje poteka skozi celotno šolsko leto.

Predšolski otroci svoje znanje staršem predstavijo na zaključnem nastopu, ki se izvede konec šolskega leta. Po uspešnem nastopu pridobijo pohvalo za uspešno zaključen program TENCIMENCI.

Program @ce-DEAL za podjetja vsebino programa prilagodimo za vsako podjetje individualno po meri, pri čemer upoštevamo potrebe, želje, panogo in strokovno terminologijo, ki jo določeno podjetje najbolj potrebuje v svoji panogi in pri komunikaciji s poslovnimi partnerji.

Po zaključeni stopnji zaposleni v podjetju opravijo ustni in pisni test z namenom testiranja pridobljenega znanja. Po uspešno opravljenem testu zaposleni pridobijo potrdilo o uspešno zaključenem nivoju, ki ga izstavi podjetje @ceM@ce. Predavanja in testiranja bo vodila izkušena profesorica nemškega jezika s književnostjo.

UVRSTITVENI TEST